METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 13 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Dizertační práce. 10.cz/wp- -content/uploads/2015/03/kniha. [cit. [online]. 10. Dostupné WWW: http://www. Dostupné z WWW: http://files. POPEK, M., BEDNAŘ, J. Physics, Vol.astro.gamepub. 534, Issue 147–241. PATÚC, J. Fakulta elektrotechniky informatiky. pdf.org/articles/v8/37. google. VAŇURA, J. Praha: SNKL.pdf.xf. 10. ROZHLAS., 2005. 10. Pokroky matema- tiky, fyziky astronomie, Vol.cz/clanky/ukazy/pozorovani-nadoblacnych-bles- ku-v-roce-2012., 2007. 2015] Dostupné také WWW: https://www.pdf.uniza., UMAN, M. 10. Prvotné spracovanie údajov detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA. CHUM, J. Předpověď vývoje atmosféry objektivními metodami. 10. ČERVEŇ, I.htm.cz/dmlcz/141712.cuni. Katedra fyziky. Búrka 26., 1988., 2006.mff. Formát: 200 900. 2015] Dostupné také WWW: http:// www.com/ watch?v=OnYbKsG5kD8. Dostupné z WWW: http://www. RAKOV, A. [online]. 2015] Dostupné také WWW: https://books.sme. [online]. [online].pdf., 1963. MÉRY, L. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta university Karlovy., SETVÁK, M.cz/veda-skoly/324654-kulovy-blesk-prisel-o- -velkou-cast-sveho-tajemstvi. Priemyselné komnunikačné systémy.html.html.cz/leonardo/zpravy/_zprava/temny-blesk-predchazi- -viditelnemu--1206072. . Cambridge: Cambridge Univerzity Press [online]. POPEK, M. [cit., 2009. tv/index. 2015] Dostupné také WWW: http://diplomovka. Fyzika oblaků srážek., KAŠPAR, M.php?cisloclanku =2009070003.html. Slovenská technická univer- zita Bratislavě. UKAZY.ASTRO. 10. Lightning: Physics and Effects. Tajemství kulového blesku. The physics lightning. [cit., ŠEVČÍK, S.CZ, 2013a.D. 37, Issue Dostupné také WWW: https://phy- sics.,2008. 10.cz/view. 10. LYONS, L. Focus: Cosmic Rays Thunderstorm Probes. 10. Physics Reports, Vol. 10., 2004.cz/files/popek_bednar_1. Dostupné také WWW: http://www., 2010. 10., 2014., 2000.cz/teorie/vlna. [online]. 10. [cit., 2014. Elektrotechnická fakulta. BÉLAI, I. 10.astronomy. Laser ukáže cestu bleskům. Praha: Academia. cz/backup/boure20050530. 10. [online].cz/book/rozbor-jednoho-uderu-blesku-do- -paneloveho-domu/.CZ, 2013b. 10. GEMBEC, M.jpg [fotografie]. Přechodné světelné úkazy sou- visející bouřkovou činností., ADAMEC, B., ROSENBERG, L. HIPPEL, R. tam rampy vypúšťanie koz- mických objektov, tak zdá, Florida centrom výsku- mu zhromažďovania údajov bleskoch celej zemegule. 2015]. BAŤKA, M. [cit. Pozorování blesku horních vrstvách atmo- sféry.amaterskameteorologie. SKY-FIRE. 65, č. Vlnové pojetí elektromagnetického pole. Režie Alfred Vendl. HOTTMAR, V. 10.wmmagazin. Temný blesk předchází viditelnému. 2005.astro.elektrika. Fakulta elektrotechniky informatiky. 2015] Dostupné také WWW: http://www. 10. ISBN 978- 80-200-1505-1.kves. [cit. 2014]. [cit. Diplomová práce. 2009 Žilina. 2015]. časť: História teória). DWYER, J. Dostupné WWW: http://www. 168–173., 2012. Dostupné WWW: http://udalosti., 2012.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 107 sférickej dynamiky (Baťka 2014), elektrodynamiky (Červeň 2005), plazmovej molekulovej fyziky (Hippel 1963) na vznik štruktúru bleskových výbojov.astro. 10. ONDRÁŠKOVÁ, A. [cit. Fakulta matematiky, fyziky informatiky. 10.Schumannoverezonancie–Elektromagnetické „zvonenie Zeme (1. Dostupné zWWW: http://sky-fire. 10. [online]. 10. Marián Jurašek [online]. [online]. [on- line]. cz/leonardo/technologie/_zprava/laser-ukaze-cestu-bles- kum--1040361. Jan Bednář, CSc. RNDr. [cit.html. [cit. 53, No. Dostupné WWW: http://www. Lektoři (Reviewers): Ing. [online]. Sprites, Blue Jets, Elves and Superbolts [online]. 89–104.cgi/spritesbluejetselves. Rozbor jednoho úderu blesku panelového domu., prof.com/Papers&presentations/spr-view-1.youtube. Jan Mikeš, Ph. [cit. 2015]. 10. [online]. 10.sk/books?id=TuMa5lAa3RAC&printsec=frontco- ver&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=- false. Meteorologické zprávy, roč. Žilina: Vydavatelství EDIS 315 ISBN 978-80-5540-821-7. 10., 2015. [online].sk/Bakalar/F2/!F2%20z%20 feinomore/Cerven/elektrostaticke_pole. Dostupné z WWW: http://www.CZ. [cit. [cit. Dostupné také WWW: http://dml. Praha: Horizont. POPEK, M.html. Fyzika kapitolách, elektrostatické pole.sk/kvesnew/dokumenty/ Materi%C3%A1ly%20pre%20techniku%20VN/Texty%20 MTVN/05%20Prep%C3%A4tia/Prev%C3%A1dzkov% C3%A9%20prep%C3%A4tia/ochrana%20konco- v%C3%BDch%20zariadeni. ŠTOLL, I. Poďakovanie: Ďakujem Bednařovi Hottmarovi cenné rady pripo- mienky. 674 s., UMAN, A. [cit. rozhlas.pdf. fma-research.jpg. ISSN 0026-1173. Rakousko, 2010., 2014. Veľké množstvo údajov meraní, podkladov vhodných pre numerický model výpočtu planetárnej cirkulácie elektric- kých nábojov, podarilo vedcom Floridy (Rakov, Uman 2003; Universum: Blesky plné energie), ktorí zaoberajú ochranou pred bleskom. 2015]. 2015]. Kulový blesk přišel velkou část svého tajemství. Literatúra: BALL, P., 2012. NOVINKY. 2015]. 10. 2015] Dostupné WWW: http:// zdroje. Dostupné WWW: http://free-ener- gy. 2015]. 2015]. Pozorování nadoblačných blesků roce 2012. Praha: České vysoké učení technické. Dostupné WWW: http://novinky. Bratislava, 2007. Dostupné také WWW: http://kfa. Molekulová fysika hmoty.cz/clanky/ukazy/pozorovani-blesku-v-hor- nich-vrstvach-atmosfery. Dostupné zWWW: http://ukazy. PATÚC, J. 20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336 selc., KOSTE- CKÝ,P., NOVÁK, P. [cit. 192 ISBN 40-033-88. Slovenská technická univerzita Bratislavě.aps. 2015]. 10.TV, 2015. Bouře kroupami 30. Edice: Teoretická knižnice inženýra. [cit. Universum: Blesky plné energie [Universum: Lightning relo- aded] [dokumentární film]. Plazmový výboje zimní, letní, těle člo- věka kulový blesk. Sprite chasing from the back porch [online]. 10. Šírení vln zemské magnetosféře. 10.cz/ upload/20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336selc. JIRKŮ, J. 10. Univerzita Komenského Bratislave.pdf. 10.rozhlas. ROZHLAS., 2009.CZ, 2014.sk/zdroj/3194., 2005., 2007. Vedoucí práce: Mgr. 10. Úvod teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén rádiových prijímačov., 2014., 2003. ŘEZÁČOVÁ, D