METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 32 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Např. Když výběr stanic omezíme pouze niž- ší polohy pouze Ústeckého kraje, pak rozmezí denních teplot- ních minim více než dnů větší než °C, měsíci dubnu dokonce více než polovině dnů dnů) roz- mezí denních teplotních minim překračuje uvedené rozme- zí °C. . Mapka rozmístění meteorologických stanic nižších polohách Ústeckého kraje. více než dnů rozmezí denních teplotních minim nevejde ani osmistupňového intervalu, průměru dvakrát roka přesahuje °C. 5. ZÁVĚR Ve všeobecných předpovědích počasí uvádí předpo- věď teploty vzduchu většinou čtyřstupňovém rozmezí. Dá tedy konstatovat, rozmezí zejména denních teplot- ních minim, ale teplotních maxim významné části dnů Obr. Převzata webu ČHMÚ. červnu kromě těch- to dvou stanic nikdy neměla nejnižší maximum ani stanice Kopisty, Teplice Žatec. případě teplotních maxim je rozptyl hodnot menší, ale nich více než třetině dnů rozmezí nevejde čtyřstupňového intervalu. Na základě uvedených zjištění konstatovat, za teplotní rozdíly nižších polohách Ústeckého kraje nejčastě- ji může výskyt teplotní inverze, která bývá ovlivněna konfigu- rací terénu, zejména minimální teploty, menším, ale nezanedbatelném počtu případů také advekce přechod fron- ty. Jak však ukazuje, i při omezení zkoumané oblasti pouze nižší polohy jediné- ho kraje nezřídka naměřené rozmezí teploty větší než uve- dené čtyřstupňové. Map showing the locations meteorological stations the lower elevations the Ústí nad Labem Region, taken from the Czech Hydrometeorological Institute’s website. Předpovídaná teplota může být dále upřesněna rozčleněna podle nadmořské výšky nebo podle krajů regionů, buď přímo rámci celostátní předpovědi, nebo formě samostat- ně vydávaných regionálních předpovědí.126 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 se vyskytují hlavně zimě, proto závislost četnosti výskytu nejvyšších nejnižších maxim výraznější letním období. Přitom ukazuje, jak maxim, tak minim roli nejteplejší nejchladnější stanice vystřídaly všechny stanice ve výběru, takže ani nedá říci, některá stanice měla nějakou trvalou systematickou odchylku ostatních stanic. Naopak nejvyšší maximum dub- na července nikdy neměla stanice Tušimice, zatímco v zimě občas ano. Fig. období bez inverze, tedy při výrazně cyklonálním poča- sí, předpokládat, teplota její rozdíly závisejí zejmé- na nadmořské výšce. nejníže položené stanice Doksany Ústí nad Labem- Vaňov letní období dubna září ani jednou nebyly nej- chladnější stanicí, zatímco lednu měl Vaňov nejnižší maxi- mum čtrnáctkrát Doksany osmkrát