METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 26 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
cz/storage/str79-83. ISSN 0026-1173. Journal Hydrology and Hydromechanics., 1979., 2011.11.,VOTRUBOVÁ, J., 2003., 2006. SKEFFINGTON, A. Science the Total Environment, Vol. března 2003. 330, 651–662., HILL, J. Konference aktuality šumavského výzkumu II, Srní 4., 2011. Návod pro pozorovatele meteo- rologických stanic ČHMÚ. 4. 237, 40–57. Vol. Spatial patterns throughfall and mineral ion deposition lowland Norway spruce (Picea abies) plantation the plot scale. Vol. ZIMMERMANN, A. 32, 78–81. e-ISBN 978-94- 007-1363-5. Trends sulphate deposition on the forests and forest floor and defoliation degree 16 intensively studied forest stands Finland during 1996–2003. Srážkoměr MRW500 [online]. Množství TF významně závislé intercepci, celkový úhrn srážky dopadající zem prokazatelně ovlivněn hlavně intenzi- tou srážek.icp-forests.pdf. 2015].,KRAJEWSKI,W., 2000., DVORSKÁ, al. případě úhrnů 120 tvoří jevy sla- bé intenzity alespoň polovinu přispívajících jevů., ŽIDEK, D. Lektoři (Reviewers): doc. Kvalita přírodního prostředí České republiky regionální úrovni. Vol. 243, 216–227., STARR, M. 18–25.2015]. KLIMÁNKOVÁ, Z.,1981.,2011. Rainfall interception and spatial variability throughfall in spruce stand., KEIM, F., RODRIGO, A.,FOJT,V. KREČMER,V. Journal Hydrology. WILKS, S. října 2004.Kriticképoznámkykmetodologii měření kapalných podkorunových srážek. TESAŘ, M. LEVIA, F., Vol. Rozdělení srážkových jevů jednotlivé druhy neproká- zalo jednoznačný vliv srážkové množství., AVILA, A. KREČMER, V., ELSENBEER, H. Dostupné WWW: http://www., MCDONNELL, J. Vol., 2012. Dostupné WWW: http://www., FOTTOVÁ, D. Influence sampling size in the estimation mean throughfall two Mediterranean holm oak forests. STAELENS, al. Journal of Hydrology, Vol., AVILA, A., 2004. 5., POKORNÝ, R. Atmospheric Environment, Vol. ISSN 0022-1694. CROCKFORD, H., RICHARDSON, P. Vol. Vol. ICP FORESTS, 2011. Process. Výsledky ukazují, dominující vliv množství srážky má intenzita jevu srovnání jeho druhem. 5. review and evaluation of stemflow literature the hydrologic and biogeochemical cycles forested and agricultural ecosystems., 2001. [cit. ISSN 0022-1694. RNDr. Journal Hydrology., Ing. Praha: ČHMÚ, ISBN 80-85813-20-3., 2014.pdf., CARLYLE-MOSES, E., 2002. Spatial and temporal patterns throughfall quantity and quality tropical montane forest Ecuador. LEVIA, F.–7. ISSN 0022-1694., BOUTEN, W., 2014.pdf KEIM, F. Meteorologické zprávy, roč., KULHAVÝ, J. 216. Tyto kategorie jsou reprezento- vány větším počtem jevů oproti kategoriím vysokými úhrny., ČERNÝ, T., 2006. 359, 109–117. Iva Hůnová, CSc., FOJT, V. Nicméně podob- ný charakter mají kategorie nízkých srážkových úhrnů pro oba typy měření (GF TF). Journal of Hydrology.) tree relationship canopy cover., SEVINK, J., 1973.Characterization of the drop-size distribution and velocity-diameter relation of the throughfall under the maize canopy. Agricultural and forest meteorology. Meteorologické podmínky výskytu kapal- ných srážek mlhy jejich význam pro intercepční proces ve středohorském lese., WEILER, M. WHELAN, al. Gross rainfall and its partitioning into throughfall, stemflow and evaporati- on intercepted water four forest ecosystems western Amazonia. Throughfall and Stemflow Wooded Ecosystems.cbks. HOPP, L. [cit. [cit. 27, 1, s. LINDROOS, al.ISBN9780080456225. The effects chan- ging pollution climate throughfall deposition and cycling in forested area southern England. ICP Forests monitoring manual [online]. ISSN 0022-1694. Meteorologické zprávy, roč. VÁŇA, kol. FRASSON,R., FROST, E., 2016. Forest Ecology and Management. [online]. Vol. Praha: ČHMÚ, ISBN 978-80-87577-40-0. LIPINA, P. ISSN 0022-1694. Vol. 11, 451–461. Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and climate. 11. Dostupné WWW: http://www. Boreal environment research., KŘEČEK, J.M. ISSN 0022-1694., WILCKE, W. VÁŇA, M. Small-scale topographic variabili- ty influences tree species distribution and canopy throughfall partitioning temperate deciduous forest. 2016]. Seminář „Mikroklima porostů“, Brno, 26. MARIN, T. Naopak zvýšení podílu mírných silných srážek přispívá zvýšení úhrnů měřených pod korunami stromů. Hydrol. Science The Total Environment. UKONMAANAHO, L., 2016. Usazené srážky na Šumavě. E.pdf RODRIGO, A. 14, 2903–2920.meteoservis. Vodní režim horské smrčiny srážky, intercepce. KREČMER, V. 2016].Secondedition,Academicpress. ZÁVĚR Cílem předkládané práce bylo zjistit, jak podílejí jed- notlivé typy padajících srážek jejich intenzita srážkovém úhrnu volné ploše množství podkorunových srážek. Při nízkých intenzitách srážek výrazně projevu- je záchyt vegetací dosahují méně než procent celko- vého úhrnu. Vol. Vol. Vol.P. 297, 21–41. Statistical methods the atmospheric sci- ences. Journal of Hydrology. Vol. Vol., 1995. Science the Total Environment. Journal Hydrology. [online]. Literatura: AGUILLAUME, L. MANUAL IM, 1998.120 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 5. 544, 919–928. ISSN 0026-1173., 2000.cz/sbornik03/ prispevky/Klimankova_Pokorny_Kulhavy. Journal of Hydrology. Dostupné WWW: www. 274, 1–29. 151, 1244–1251. SIEGERT, al.npsumava.F. 409, 460–471. Manual for Integrated Monitoring., 2006. Forest Hydrology and Biochemistry: Synthesis of Past Research and Future Directions. Košetice Observatory – Years. Na volné ploše roste vliv intenzivnějších jevů společně se srážkovým úhrnem, více tak uplatňují mírné, silné a velmi silné jevy. Vodohospodářský časopis, roč. ISSN 0022-1694. Praha: ČHMÚ, ISBN 978- 80-87577-33-2., 2005., SKAUGSET, E. METEOSERVIS, 2008. 32, 3493–3501., FROST, 2003. Pavel Lipina . 434, 28–38. Examining the role of throughfall patterns subsurface stormflow generation. Spatial variability and temporal sta- bility throughfall water under dominant beech (Fagus sylvatica L. 29, 148–164. Helsinki: Finnish Environment Institute. Temporal persistence spatial patterns throughfall.cz/fotky/ fotos/_c_134MRW500_2015_2. Major nutrients and acidity: budgets and trends four remote boreal stands in Finland during the 1990s., TESAŘ, M. org/pdf/FINAL_Depo., ŠÍR M. 62, 277–284., 2014. Horizontální srážky mlhy lesích jako položka vodní bilance horské krajině. DOHNAL, M. 343, 80–96., 2007., 1998. Long- term effects changing atmospheric pollution throughfall, bulk deposition and streamwaters Mediterranean forest. [cit. 314, 263–274