Rady a nápady z elektrotechnické praxe

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha obsahuje soubor rad a praktických pokynů pro pracovníky silnoproudé elektrotechniky. Začíná radami pro třídění a zaznamenávání užitečných informaci a poznatků, návody na pomůcky a přípravky k usnadněni a zkvalitněni práce při montáži a údržbě elektrických zařízení, návody pro účelné využití měřidel, pokyny pro zjišťování poruch a jejich příčin (diagnostika, lokalizace), opravy a uvádění zařízení do provozu, dále náměty pro úsporu investičních nákladů a elektrické energie.Kniha je určena pro pracovníky v obora projektování, montáže a údržby silnoproudých elektrických zařízení.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.