USB mikroskop KLN-J500

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

USB mikroskop je určen pro zobrazení detailního obrazu zvoleného předmětu a jeho zobrazení přes USB rozhraní. Příkladem aplikací je textilní průmysl, tiskařský průmysl, průmyslová inspekce DPS, vzdělávací účely, vlasová akožní inspekce, biologická inspekce, zlatnicí a šperkařství, apod.