Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 9 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Chyba nastavení posledního místa vyplývá rozlišovací schopnosti digitálního převodníku. Příklad: Voltmetr měřicích rozsahem 300v třídou přesnosti absolutní chybu +-1% měřicího rozsahu 3V. Třída přesnosti ručkového měřicího přístroje udává přípustnou absolutní chybu procentech měřicího rozsahu.1 Systematická chyba .Chyba při špatné poloze analogového měřicího přístroje vznikají, jestliže měříme přístrojem v nevhodné poloze. Chyby měření dané třídou přesnosti (relativní chyby) jsou nejmenší poslední třetině stupnice. minimálně +-1 digit. Tyto chyby (omyly) při zapojení mohou poškodit měřicí přístroj. Chyby měřicích přístrojů udávají procentech měřicích rozsahu stupnici. Chyba měření digitálního měřicího přístroje skládá vlastní chyby měření chyby digitalizace. Tato chyba platí pro libovolnou výchylku. tabulka). Při měření 30v však 10%. vliv vnitřního odporu přístroje.3. Chyby přístrojů vznikají při jejich výrobě (např. Chyba vztahuje naměřené hodnotě pohybuje mezi hodnotami +-0,1 1,5 . Univerzální měřicí přístroje mají většinou horizontální pracovní polohu (značka Měřicí přístroje ovládacích panelech mají většinou vertikální pracovní polohu (značka ). 1. Podle této chyby měřicí přístroje zařazují tříd přesnosti (viz. Digitální měřicí přístroje mají chybu, která složena vlastní chyby měření chyby zaokrouhlení při digitalizaci. Chyby dané typem zapojení jsou dány zapojením měřicího přístroje. Pro měření 100V je tedy relativní chyba 3%. nevhodným skladováním, které způsobí tření v ložiscích). Udává digitech (krocích). Může být nevhodně zvolená měřicí metoda, při které uplatní např