Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 14 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zapojení voltmetru obvodu Počátky digitálních měřicích přístrojů pro měření napětí proudu nebyly jednoduché. Průběhy napětí závislosti čase jim odpovídající měřicí metody Digitálním měřicím přístrojům tedy předcházely přístroje analogové.Obr. Znamená to, jejich hodnota mění plynule, což nevyhovuje digitálnímu způsobu zpracování. obrázku (obr. Konstrukce vyznačovaly složitostí často těžkopádností.78) máme zapojení voltmetru obvodu. levnějších . Avšak nespokojenost s jejich malou přesností vedla vzniku digitálních přístrojů. měření střídavého napětí hraje roli kmitočet (frekvence). Elektronické střídavé voltmetry mají frekvenčně kompenzované vstupní děliče měřicí zesilovače jsou tedy frekvenčně nezávislé běžně desítek stovek kHz. Ten požaduje informace podobě jednotlivých bitů. byl velký krok kupředu, protože velmi zjednodušil dosavadní konstrukce číslicového voltmetru, ampérmetru ohmmetru. Obsahovaly mnoho integrovaných logických obvodů nízké integrace údaj četl digitronech. Vznikl požadavek rychlého současně přesného zjištění měřené hodnoty, její vyhodnocení také následné předání dalším obvodům. Také vadilo to, muselo rozlišovat, jakou hodnotu který dílek stupnici při určitém rozsahu. Bylo tedy nutné nejprve převést analogové údaje digitální, což není jednoduché. Obr. Zásadní obrat nastal koncem osmdesátých let, kdy byl zkonstruován analogově digitální převodník, označovaný jako A/D. Hlavní problém spočíval tom, veličiny jako napětí, proud odpor jsou typickými analogovými veličinami