Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 23 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Součástka je vadná, pokud svítí obě žárovky nebo nesvítí žádná žárovka. Měřená součástka pořádku, pokud změříme velmi malý proud (10-6 až –4 A) při napětí 120V. Součástka vadná, pokud naměříme velký proud při napětí 120V.Tímto obvodem prověříme: A/ Blokovací charakteristiku tyristoru T1. Součástka pořádku, pokud svítí obě při propojené řídící elektrodě odporem R1. B/ Blokovací charakteristiku triaku kvadrantu. Tímto obvodem prověříme: A/ Propustné vlastnosti diody Součástka pořádku, pokud svítí žárovka Z2. Součástka pořádku, pokud svítí žárovka při propojené řídící elektrodě odporem R1. . Součástka vadná, pokud svítí obě nebo některá žárovek při rozpojené nebo nesvítí- žádná žárovka při propojené G2. C/ Spínací vlastnosti triaku. Součástka vadná, pokud svítí obě žárovky při odpojené G1 nebo nesvítí žádná žárovka nebo svítí některá žárovka při odpojené G1. Součástka vadná, pokud naměříme velký proud při napětí 120V. 3. Měřená součástka pořádku, pokud změříme velmi malý proud (10-6 až –4 A) při napětí 120V. B/ Spínací vlastnosti tyristoru