Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 8 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
75). . Chyby mají různé příčiny: • Chyb při odečítání. Při měření kromě nich vyskytují tzv. Před každým měřením třeba zkontrolovat nulové nastavení ručky přístroje. Chybný výsledek může způsobit nepřesné aretování. dynamické chyby, které jsou způsobené tím, reakce měřicího přístroje zpožďuje za změnami měřených veličin buď důsledku setrvačnosti mechanických pohyblivých částí, nebo důsledku konečných dob potřebných pro přelévání energie elektrických obvodech s kapacitami indukčnostmi. Aretace nastavení (vyrovnání) měřicího přístroje tak, aby ukazoval nejpřesnější hodnotu. Chyba při nevhodném úhlu odečítání Chyby při obsluze mohou vzniknout při nevhodně zvoleném rozsahu nebo při špatně nastaveném druhu proudu. Této chybě možno předejít tím, podložíme ručku zrcadlem. • Chyby přístrojů. Obr. Chyby při odečítání mohou vzniknout při odečítání hodnoty ručkového měřicího přístroje z šikmého úhlu pohledu (obr. • Chyby dané typem zapojení. • Chyby při obsluze.konstantní nebo pomalu proměnné veličiny