Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 21 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kondensátor připojen ke zdroji střídaného napětí 24V frekvenci prochází jím proud 16mA, spočítáme kapacitu následovně: F Xf C C µ ππ 2 1500502 1 2 1 = ⋅⋅⋅ = ⋅⋅ = 1. příbližně 500mV, u led diod může být 1500 mV. Ohmickou metodou pomocí ohmmetru možné diody zkoušet pouze staršími analogovými ohmmetry. Kapacita vypočte z reaktance hodnot napětí, proudu frekvence. 10 nF) možno kapacitu nepolarizovaných kondensátorů stanovit měřením proudu napětí. Měření diod tranzistorů Polovodičové diody můžeme zkoušet ohmmetrem nebo testerem přechodu PN. Digitálními multimetry možné zkoušet diody testerem přechodu PN. Tím jsou dnes vybaveny většinou nejjednodušší digitální mutimetry. Pokud např. 85) propustném směru zkoušečka ukáže dobré diody hodnotu blízkou prahovému napětí. Napětí přechodu V závěrném směru neukáže žádnou hodnotu.(Obr. Tato funkce měří napětí přechodu při minimálním proudu. K tomu využívá střídavé napětí známé frekvenci (např. kondensátorů větší kapacitou (např. Digitálními není možné. Obr.Kapacita kondensátorů měří měřícími můstky kapacity (měřicí můstek RLC). . Pokud dioda není pořádku, může být proražená nebo přerušená. Hz). Pokud takto měříme, možné číst přímo hodnotu kapacity.10