Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 16 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tlačítko zapnuto vypnuto poloze zapnuto. proud, kmitočet a fázový posun. • Vertikální zesilovač vstupního signálu, zesilovač. 81). nastavení vertikální výchylky údaj „CAL“ se musí nastavit cejchované polohy. Osciloskopem lze měřit další elektrické veličiny el. Schematická značka osciloskopu obrázku (obr.X – zesilovač. Lze určit charakteristiky součástek. • Časová základna (generátor pilových kmitů pro horizontální vychylování). Jinak dojde zkreslení měření. 80) Obr. .7. Schematická značka osciloskopu Něž zapneme osciloskop, třeba zkontrolovat následující základní nastavení (obr. • Síťový zdroj (včetně zdroje vysokého napětí pro obrazovku). Knoflíky nastavení jasu, nastavení horizontální vertikální polohy obrazu mají být přibližně ve střední poloze. Osciloskop Osciloskop slouží měření, zobrazování určování časových průběhů napěťových elektrických signálů (převážně periodických). charakteristiky rezistorů, diod nebo tranzistorů) lze osciloskopem měřit nepřímo.1. Osciloskop skládá těchto hlavních částí: • Obrazovka. Nastavení, které slouží cejchování, např. Fázové posuny, proudy charakteristiky (např. To klade vysoké nároky měřicí obvod. Osciloskop velký vstupní odpor (většinou 1MΩ), proto měřený obvod vstupním odporem osciloskopu zatěžován velmi málo