Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 13 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
důležitý parametr. některých případech dnes ještě můžeme setkat analogovými (ručkovými) měřicími přístroji. Proto většina těchto přenosných přístrojů napájena destičkovou baterií 9V, která nich dlouho vydrží. Spotřeba těchto přístrojů také nepatrná. Nejsou vhodné měření silnoproudých zařízeních, především střídavých rozsazích.vnitřním odporu měřidla. Jsou velmi vhodné pro měření elektronických obvodech, které vyznačují velkým vnitřním odporem, proto“měkkým“ napětím. Naměřené hodnoty ukazuje přímo několikamístný displej. Avšak pro jejich zastaralost výrobní útlum používání jimi nebudeme souvislosti měřením napětí podrobněji zabývat. Tyto přístroje mají tedy velký vnitřní odpor, který se pohybuje řádech megaohmů tím prakticky nezatěžují měřený obvod výsledek odpovídá skutečnosti. . Moderní digitální měřicí přístroje prakticky nevyžadují proud měřeného obvodu