Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 6 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při měření proudu odporu nejprve odpojíme zdroj proudu. Při měření univerzálními měřicími přístroji postupujeme takto: • Nastavíme druh proudu (střídavý nebo stejnosměrný) druh měřené veličiny. Proto je třeba zamezit měření při teplotách pod ºC. U analogových měřicích přístrojů volíme vždy horní měřicí rozsah. • Připojíme měřicí vedení nejprve měřicímu přístroji potom měřenému místu. lepším provedení jsou vybaveny automatickou volbou rozsahu (zvolí podle měřené veličiny optimální měřicí rozsah) pamětí pro uchování naměřené hodnoty měření. • Připojíme zdroj proudu.Obr. Většina zobrazovacích jednotek bázi tekutých krystalů (LCD) velmi malou spotřebu proudu. Univerzální digitální měřicí přístroj Moderní digitální přístroje jsou velmi dobře ovladatelné. Odpor měříme vždy stavu bez proudu. . však citlivá nízkou teplotu