Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 5 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
½ místné.Obr. Protože převodníky zpracovávají pouze stejnosměrné napětí, musí střídavé napětí proud usměrnit. Úplná zobrazovací jednotka může zobrazit všechny číslice (0-9). Zobrazení obr. Digitální multimetry nemají žádné pohyblivé mechanické díly. Naměřená hodnota zobrazuje jako číslo např. zobrazení pomocí 14 segmentů nebo pomocí sedmi segmentů (obr. Pokud možné zobrazit první místo jen číslicí nebo jedná jednotku místnou. . 74). Univerzální analogový měřicí přístroj Digitální měřicí přístroje mají místo měřicí sestavy analogovo digitální převodník. Analogové hodnoty jsou převáděny digitální a mají většinou měřicí zesilovač. toho důvodu přesnost měření střídavého proudu menší než přesnost měření stejnosměrného proudu. Naměřená hodnota digitálním přístroji zobrazena číslem