Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 2 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V praktické elektronice měření základem úspěšné práce. identifikace hodnot součástek nebo uvádění hotového zařízení do chodu). 1. Elektrické měření měření elektrických veličin měření neelektrických veličin využitím elektrických měřících prostředků. • Popsat správný postup při měření univerzálními měřicími přístroji. Měřicí přístroje dělí analogové číslicové.napětí, proudu, odporu, měření kapacit kondensátorů, měření diod tranzistorů). Pro potřeby amatérské školní nebo domácí elektrodílny nám postačí jednoduché prostředky základní měřicí přístroje (měření el. Některá měření jsou velmi častá (např. . K měření používáme míry, měřicí přístroje převodníky.1. rezistor známé hodnoty). Obecně platí, třeba vědět, možné měřit kde jak měřit, aby byly výsledky použitelné. Míra měřidlo, které během používání reprodukuje hodnotu nebo hodnoty měřené veličiny (např.).Cíl kapitoly Student: • prostudováni budete schopni • Objasnit pojmy: měření, elektrické měření, měřicí přístroje, přesnost měření, analogový digitální měřící přístroj, citlivost měřicího přístroje, rozlišovací schopnost, měřicí rozsah, chyba měření, přímé nepřímé měřící metody. • Vysvětlit měření diod, tranzistoru, tyristorů triaků. • Vysvětlit funkci osciloskopu. Základní pojmy měřicí technice Měření souhrn činností, které mají cíl určit hodnotu měřené veličiny (vyjádřit hodnotu veličiny jednotkách této veličiny). • Objasnit postup při měření těchto veličin: elektrické napětí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátorů. Proto nezbytně nutné rozumět způsobu použití měřicích přístrojů a znát jejich možnosti (zapojení obvodu, měřicí rozsah apod. Nakreslit příslušná zapojení pro měření