Sborník přednášek 41. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Problematická ustanovení nové vyhlášky pro vyhrazená elektrická zařízení Pomůcka pro revizní techniky - vyhodnocení nedostatků ohrožujících bezpečnost uznávanými metodami Dotazy a odpovědi Ing. František Grossmann, SET Ostrava Přehled nových technických norem Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách Jiří Hemerka dt, Solid Elektro Team Olomouc ČSN 33 2000-5-51 cd.3 Nová ČSN 33 2000-5-551 cd.2 Novelizace ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 ÚNMZ Praha K novým normám ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Zl:2010, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-56 ed.2 ...