Sborník přednášek 46. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

NH Hotels Olomouc Congress březen 2013. České technické normy vydané a připravované na vydání v roce 2012 – 2013 Elektrické zařízení lyžařských vleků Jiří Hemerka dipl.tech., SET Olomouc, člen TNK Nová ČSN 33 2000-5-559 ed.2… Svítidla a světelné instalace Nová ČSN 33 2000-7-710 Zdravotnické prostory Připravovaná ČSN 34 3085 ed.2 Ustanovení pro zacházení s el. zařízením při požárech nebo záplavách Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK Impedance smyčky poruchového proudu a posouzení zkratových poměrů v sítích nn ...