Sborník přednášek 39. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Požadavky právních předpisů a nových ČSN, kladené na dodavatele elektroinstalací a spotřebičů, u kterých se předpokládá použití laiky JiříHemerka dt, Solid Elektro Team Olomouc III. Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2009 Ing. Vincent Csirik, UNMZ Praha IV. Údržba, kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí - připravovaná norma Ing. Michal Kříž, IN-EL spol. s r.o. Praha V. Ochrana před bleskem pro stavby a elektrická zařízení z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč, znalec v oboru elektrotechnika VI. Kriteria pro výběr jistících a ochranných přístrojů nn ...