Sborník přednášek 31. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Základní podklady pro tvorbu „Místních provozníchbezpečnostních předpisů“ Jiří Hemerka – SET Olomouc Zpráva o zařazování částí 7 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (ČSN 2000-7-…..) Ing. Karel Dvořáček – STÚ-E a.s. Praha Nebezpečí, riziko a ochranná opatření u technických zařízení Ing. Michal Kříž - IN-EL,s.r.o. Praha Odpovědi na otázky ochrany před úrazem elektrickým proudem Ing. Michal Kříž - IN-EL ,s.r.o. Praha Postupy při revizích náhradních zdrojů malých výkonů a svářecích agregátů ...