Sborník přednášek 32. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc Únor 2006. Aktuální informace z legislativy Ing. František Grossmann Projekce, podpůrné podmínky pro realizaci stavby a revize staveništních rozvodů Jiří Hemerka d.t. – Solid elektro team Olomouc Soubor norem pro rozvaděče NN a související předpisy Ing. Vincent Csirik , ČNI Praha Výběr a instalace elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, nové normy pro nevýbušná elektrická zařízení Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava – Radvanice Nový připravovaný soubor evropských norem EN 62305 - Ochrana před bleskem ...