Sborník přednášek 37. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Legislativní změny v oblasti vyhrazených technických zařízeni. Změny právníchpředpisů BOZP. Výsledky kontrol SOD. Odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann, Ostrava Elektrotechnická normalizace v roce 2008. Nové a připravované ČSN Ing. Vincent Csirik, ČNI Praha Požadavky na údržbu el. zařízení dle nových právních předpisů a ČSN. Stanovisko k návrhu právního předpisu - vyhrazená technická zařízení Jiří Hemerka dt, SET Olomouc Návrh nové strategie odborného vzdělání. Stanovisko Hospodářské komory Olomouc Ing. Jaroslav Havelka, OHK Olomouc Ochrana před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305- realizace v praxi (TNI) Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÔHNE GmbH + Co. KG. Nové poznatky při měření elektrických veličinv rámci údržby a revizí ...


Jak získat tento dokument?