Sborník přednášek 38. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2009. Krátce z historie Poskytování norem Zásady ohrožující bezpečnost osob a věcí Ing. František Grossmann, Ostrava II. Osoba odpovědná za elektrické zařízení Jiří Hemerka d t , Solid Elektro Team Olomouc ITT Nově připravovaná norm a ČSN 33 2000-1 ed. 2 Ing. Karel Dvořáček, ČKAIT Praha IV. Přehled požadavků ČSN na el. instalace z hlediska nebezpečí požáru ...