Sborník přednášek 33. konference elektrotechniků

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc Říjen 2006 Revize elektrických zařízení – požadavky právních předpisů a jejich realizace v praxi Jiří Hemerka – SET Olomouc Nové pojetí ochrany před úrazem el. proudem. Novela ČSN 33 2000-4-41 Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha Příklady řešení problémů v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha ČSN EN 62305 – 4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. ...