LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 310 z 484Poznámky redaktora
000 kus Bal. výr. 1 1 1 Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí.700 6. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu mm 179 149 73 130,5 139179 149 73 130,5 139 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-AA70170RW GS-AA70170CW GS-AA70170LGR Barva výr. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 18. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. St Ocel €/ks Vnější roh, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-OTARW GS-OTACW GS-OTALGR Barva výr. 1 1 1 St Ocel €/ks Vrchní díl vnějšího rohu ocelového plechu, systémový otvor 80 mm Výška kanálu 170 mm, asymetrický .000 kus Bal.500 kus Bal.400 kus Bal. 1 1 1 Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí.500 18.000 237. St Ocel €/ks Kryt spojů, hloubka kanálu mm čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-AH70170RW GK-AH70170CW GK-AH70170LGR Barva Délka mm Č. Vnější roh vhodný pro přímou montáž stěnu. St Ocel €/ks Kryt spojů, hloubka kanálu mm čistě bílá světle šedá krémová bílá Typ G-SVS90170RW G-SVS90170LGR G-SVS90170CW Barva výr. St Ocel €/ks Vnější roh, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-AA90170RW GS-AA90170CW GS-AA90170LGR Barva výr.000 237. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 265.400 21. Vnější roh vhodný pro přímou montáž stěnu.400 21. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály.000 265. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 ks Hmotnost 21.310 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ G-SVS70170RW G-SVS70170CW G-SVS70170LGR Barva výr.000 kus Bal. 6279 4 6279 6 6279 5 kg/100 ks Hmotnost 6.500 18.000 265. 6279 8 6279 9 6279 0 kg/100 ks Hmotnost 6.700 6.000 6.700 kus Bal.000 6. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 237. 1 1 1 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA