LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 100 z 484Poznámky redaktora
Upevnění naklapnu- tím vhodné pro vodorovnou svislou montáž přístrojů. Vestavba přístroje nosiče datové techniky Hotový připojovací modul datové techniky vlož- te zezadu nosiče datové techniky. Kabely jsou připojeny. Vestavba přístroje systémovém prostředí Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 100 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Pomůcka pro montáž modulárních zásuvek pro datovou techniku, kat. . Připojení přístroje montáž stínicího krytu Stínicí kryt modulární zásuvku nasazuje a naklapává shora. stíně- ných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní příložka propojena stíněním. 6 Připojení přístroje příprava kabelu Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění délce mm. Připojení přístroje odlehčení tahu Zasuňte kabel úchytu proveďte odlehčení tahu pomocí přiložené kabelové pásky. tímto účelem zasuňte zaklapněte úchytu nosnou desku připojovacího modulu. 5e a kat. Stínicí kryt používá jen u stíněných modulárních zásuvek. Připojení přístroje roztřídění vedení Uložte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte kontaktní svorkou. Připojení přístroje uložení kabelu Nasaďte kontaktní třmen připojovací modul a zaklapněte jej. Připojení přístroje zkrácení nadměrné délky Přebytečný kabel odstřihněte štípacími kleště- mi