LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 100 z 484Poznámky redaktora
Stínicí kryt používá jen u stíněných modulárních zásuvek. 6 Připojení přístroje příprava kabelu Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění délce mm. Připojení přístroje uložení kabelu Nasaďte kontaktní třmen připojovací modul a zaklapněte jej. Upevnění naklapnu- tím vhodné pro vodorovnou svislou montáž přístrojů. stíně- ných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní příložka propojena stíněním. Připojení přístroje odlehčení tahu Zasuňte kabel úchytu proveďte odlehčení tahu pomocí přiložené kabelové pásky. tímto účelem zasuňte zaklapněte úchytu nosnou desku připojovacího modulu.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 100 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Pomůcka pro montáž modulárních zásuvek pro datovou techniku, kat. Vestavba přístroje nosiče datové techniky Hotový připojovací modul datové techniky vlož- te zezadu nosiče datové techniky. . Vestavba přístroje systémovém prostředí Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí. Připojení přístroje montáž stínicího krytu Stínicí kryt modulární zásuvku nasazuje a naklapává shora. Připojení přístroje zkrácení nadměrné délky Přebytečný kabel odstřihněte štípacími kleště- mi. Připojení přístroje roztřídění vedení Uložte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte kontaktní svorkou. Kabely jsou připojeny. 5e a kat