LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 320 z 484Poznámky redaktora
1 Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí.400 m Bal.300 16. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 188.900 12.900 kus Bal. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 12. St Ocel €/m Přepážka ocelového plechu, hloubka kanálu mm Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál . Díl vhodný pro přímou montáž stěnu. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. výr. St Ocel €/ks Koncový díl, hloubka kanálu mm 2,000 70 Typ GS-TW70 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt.000 kus Bal.650 m Bal. výr.000 207. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 16. St Ocel €/m Přepážka ocelového plechu, hloubka kanálu mm 11 14 53 11 14 53 2,000 90 Typ GS-TW90 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č. Koncový díl kanálům pro vestavbu přístrojů GS.300 16.100 188.900 12.320 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DT70170RW GS-DT70170CW GS-DT70170LGR Barva výr. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 207.100 kus Bal. 6277 5 kg/100 m Hmotnost 74.300 kus Bal. 6277 0 kg/100 m Hmotnost 58. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. 1 1 1 Součástí dodávky jsou spojky. 1 Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. Koncový díl kanálům pro vestavbu přístrojů GS.100 188.000 207. St Ocel €/ks Díl hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DT90170RW GS-DT90170CW GS-DT90170LGR Barva výr. 1 1 1 Součástí dodávky jsou spojky. Díl vhodný pro přímou montáž stěnu. St Ocel €/ks Koncový díl, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-E90170RW GS-E90170CW GS-E90170LGR Barva výr. St Ocel €/ks Díl hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-E70170RW GS-E70170CW GS-E70170LGR Barva výr