LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 30 z 484Poznámky redaktora
. šablony jsou zřejmé odpovídající rozměry výřezů pro příslušnou systémovou ve- likost. Obsluha vysekávacího nástroje ovládaného nohou Vysekávací nástroj ovládaný nohou usnadňuje práci větších projektech, jejichž rámci je potřeba vytvářet kanálech výřezy častěji. Montážní třme- ny jsou vyrobeny ušlechtilé oceli dají se namontovat libovolné místo kanálech. Obsluha vedení pily Vedení pily lze nasadit požadované místo na bočnici kanálového systému pro datová centra upevnit pomocí dvou upevňovacích šroubů. Obsluha vyřezávacího nástroje Vyřezávací nástroj nasazuje bočnici kanálového systému pro datová centra.. Poloha nástroje kaná- lovém systému pevně stanovena. . Kanálový systém přidržován nosném sys- tému, pohyblivost podélném směru však umožňuje snadnější montáž. Obsluha vysekávacího nástroje ovládaného rukou Vysekávací nástroj CT-H pracuje hydrau- lickém principu. Obsluha vedení pily Po zhotovení řezů odstranění řezací šablony je možné řezacím nožem přímo nad upevňova- cím profilováním vyříznout požadovanou hranu zlomu. Svislé řezy lze bez problémů zhotovovat běžnou obloukovou pilou. Po otevření přítlačného šroubu zajede střižník zpět nástroj možné odstranit. Od- povídajícím způsobem připravený kanálový díl se jednoduše zasune upevňovacího vedení a jedním stisknutím pedálu konci kanálu zhotoví zaklapávací výřez. možné kanálové trasy bez problémů namontovat na kabelové nosné systémy OBO. Správnou polohu nástroj zachová díky dvěma přidržovacím výstupkům zadní straně.Pomůckyproprojektování–kanálprodatovácentraLD 30 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Montáž kanálů výložníky S montážními třmeny typu MC. její pomocí možné vylomit poža- dovanou část bočnice. Obsluha vyřezávacího nástroje Takto lze zcela snadno, beze zbytků potřeby dalších systémových komponent bez ohrožení provozu datového centra, vytvořit přesný výřez umožňující osazení tvarového dílu. uzavření přítlačného šroubu několika stisknutích vysune střižník, který konci kanálu auto- maticky vytvoří požadovaný zaklapávací výřez. Obsluha vyřezávacího nástroje Pomocí klíče matice nebo standardní ro- hatky řezná destička vytahuje vylo- mení systémového otvoru