LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 420 z 484Poznámky redaktora
300 2. Úhel pokrytí: 180° horizontálně, 20° vertikálně nahoru, 50° vertikálně dolů, pro úhly 0–60° a 120–180°, 35° vertikálně dolů pro úhly 70–110°, vhodný pro reléovou vložku RE-UW. 6117 0 6117 2 6117 4 kg/100 ks Hmotnost 2.300 kus Bal.5 TD-AN21 AL0. €/ks Nástavec pro reléovou vložku, snímač pohybu 180° Elektronické spínací přístroje Modul 45® . Technické údaje: Stmívač spínající při průchodu nulou, označení zátěže R;C Napájecí napětí 230 Hz, dvouvodičové připojení Spínaný výkon žárovek 230 25–210 W Spínaný výkon elektronických transformátorů: 25–180 VA €/ks Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro elektronické transformátory a ohmické zátěže Typ RE-UW 1 Č.300 2. 1 1 1 Tlačítkový stmívač pamětí pro ohmické induktivní zátěže. 6117 0 6117 4 6117 2 kg/100 ks Hmotnost 2.5 TD-AB21 AL0. 1 Reléová vložka přepínacím kontaktem, vstupem vedlejší stanice, 230 AC, vhodná pro nástavce prostorovým termostatem RTR-A, časovými spínacími hodinami ZU-A čidlem pohybu BM-A180. €/ks Reléová vložka, modul, dvoukanálová čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ BM-A180 RW1 BM-A180 SWGR1 BM-A180 AL1 Barva výr. Funkce: stisknutí tlačítka trvalé osvětlení dvě hodiny, svítí červená LED dioda pod krytem. Ruční provoz: tlačítko přístroji aktivaci trvalého osvětlení dvě hodiny, nezávisle jasu, s optickým zpětným hlášením pomocí LED diody.5 TD-AN21 SWGR0. 1 1 1 Tlačítkový stmívač pamětí pro elektronické transformátory ohmické zátěže. €/ks Reléová vložka, modul, přepínací kontakt Typ RE-U2K 1 Č.420 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Systémyinstalačníchpřístrojů V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ TD-AN21 RW0. Světlo krátkou dobu vypne.640 kus Bal. Po uplynutí doby trvalého osvětlení samočinný přechod automatického režimu. 6117 8 6117 0 6117 2 kg/100 ks Hmotnost 2. výr.300 2.300 2. 6117 5 kg/100 ks Hmotnost 4.300 kus Bal.640 kus Bal. Světelný senzor: plynule nastavitelný rozsahu 2―1000 luxů, světlý. 1 1 1 Nástavec pasivním infračerveným čidlem pohybu pro systém Modul 45. Opětovné stisknutí tlačítka průběhu dvou hodin zrušení funkce trvalého osvětlení, čidlo se znovu přepne automatického režimu, červená LED dioda pod krytem zhasne. Optický systém: multičočka, oboustranný senzor zrcadlovým prvkem Dosah: poloměr m Montážní výška: optimální montáž stěnu pod omítku výšce 0,8―1,2 m Konstrukční výška: mm Stupeň krytí: 20 Nastavení času: plynulé nastavení rozsahu min. Technické údaje: Stmívač vypnutím při průchodu nulou, označení zátěže R;L Napájecí napětí 230 Hz, dvouvodičové připojení Spínaný výkon žárovek 230 25–210 W Spínaný výkon vinutých transformátorů: 25–180 VA €/ks Tlačítkový stmívač, 1/2 modul, pro ohmické induktivní zátěže čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ TD-AB21 RW0. 1 Reléová vložka dvěma spínacími kontakty, vstupem vedlejší stanice, / 230 AC, vhodná pro nástavce časovými spínacími hodinami ZU-A žaluziovými hodinami RZU-A.5 Barva výr.220 2.5 Barva výr.220 2. 6117 2 kg/100 ks Hmotnost 4.5 TD-AB21 SWGR0. výr.220 kus Bal