LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 50 z 484Poznámky redaktora
U systému hliní- kových kanálů pro vestavbu pří- strojů Rapid máme nabídce povrch eloxovaného hliníku v čistě bílém provedení (RAL 9010).Pomůckyproprojektování–kanálprovestavbupřístrojůRapid45 50 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Flexibilita promyšlená samého konce Rapid 45 Bezproblémové přizpůsobení všem prostorovým podmínkám Univerzálně použitelný systém na- bízí dostatek prostoru pro čisté od- dělení například silových da- tových vedení.Příslušenství z PC/ABS, jako jsou například kon- cové nebo variabilní krycí tvarové díly, provedení hliník stříbrné lakování úmyslně mírně odlišuje od kanálů eloxovaného hliníku, neboť dosáhnout naprosto stejné- ho vzhledu není možné. Rozdíly vzhledu mohou nastat nelakovaných povrchů z eloxovaného hliníku. Doma všude tam, kde požadováno flexibilní řešení instalace. Instalaci pak mů- žete kdykoli upravit nebo doplnit. Jejich příčinou jsou rozdíly ve stupni lesklosti různých povrchů, které pohlcují pouze část dopadají- cího světla. Rychle bezpečně, čistě přesně. Povrchy lakované s „matným leskem“ „matované“ povrchy vstřikovaných dílů mají různou strukturu, tedy stupeň lesklosti. V rámci standardního dodacího programu nabízíme systém plastových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid čistě bílé barvě (RAL 9010). Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid dispozici ve verzích PVC hliníku vždy ve dvou velikostech. Bez dalších pomůcek krytů systém dosahuje stupně krytí IP40. Praktické tvarové díly umožňují ideální řešení instala- ce jak oblasti bydlení, tak ve všech průmyslových komerčních aplikacích. optickým rozdílům vedou nepříznivých světelných podmínek drobné rozdí- ly vstupním materiálu zejména v průběhu eloxování. Naprosté shodnosti nelze dosáhnout. Detekovat rozdíly měřicí technikou tudíž mimořádně ob- tížné. Rozhodující přednost: Do kanálového profilu snadno na- klapnete spínače, zásuvky další komponenty.    .V ob- lasti kanálů tvarových dílů PVC dochází barevným odchylkám podmíněným vlastnostmi materiá- lu. Výsledkem každém případě dokonalá, elegantní praktická in- stalace. Díky práškovému lakování jsou v oblasti prvků hliníku možné i všechny ostatní barvy RAL. čistém povrchu barva působí jasnějším dojmem (větší odrazivost), matném pak tmavším (větší míra pohlcování světla).   Vše odpovídá normě Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 samozřejmě splňuje všechny běžné předpisy normy