LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 250 z 484Poznámky redaktora
6 Kryt spojů pro vrchní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, skrytí řezných hran a čistému připojení vestavěným přístrojům Modul 45.310 kus Bal. 6116 0 kg/100 ks Hmotnost 0. PVC Polyvinylchlorid €/m Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160 čistě bílá Typ GEK-KS45 Barva výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt vnitřního rohu čistě bílá Typ GEK-KIS53160 Barva výr. 6116 1 kg/100 m Hmotnost 182.890 kus Bal. Tvarové díly lze variabilně nastavovat rozsahu 80–103 stupňů. Kryty spojů pouze nasunují.300 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kanálová spojka kryt spojů čistě bílá 2,000 Typ GEK-KSOT45 Barva Délka mm Č. 6 Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů.000 m Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Plochý roh stoupající čistě bílá Typ GEK-KFF53160 Barva výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Plochý roh klesající čistě bílá Typ GEK-KI53160 Barva výr.300 kus Bal.200 kus Bal. 2 Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Jsou vhodné pro výšku kanálů 100 160 mm.250 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid45–plastovésystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá 2,000 Typ GEK-K53160 Barva Délka mm Č.200 kus Bal. 6116 4 kg/100 ks Hmotnost 51. 1 Plochý roh, stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 1 Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vnitřní roh Hloubka kanálu mm, výška kanálu 160 mm . výr. 1 Plochý roh, klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 6116 1 kg/100 ks Hmotnost 12. 6116 8 kg/100 ks Hmotnost 38. 6116 0 kg/100 ks Hmotnost 51. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt spojů vrchní díl čistě bílá Typ GEK-KFS53160 Barva výr. 6116 2 kg/100 ks Hmotnost 0. výr. 6 Vrchní spodní díl kanálu děrováním dna pro přímou montáž stěnu