LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 484Poznámky redaktora
Montáž vnějšího rohu tvaru víka Po uložení kabelů vnější roh tvaru víka nasadí spodní díly. Montáž vnitřního rohu tvaru víka Tvarový díl krytu nasune přes namontované kanály WDK zaklapne okraje vrchního dí- lu. Montáž vnějšího rohu tvaru víka Spodní díly kanálů WDK montují stěnu až k rohu. Montáž přístrojové krabice Následně přístrojová krabice kanálu WDK upevní šroubem nacházejícím dně krabi- ce. Nalepte kanál při- lnavý podklad zbavený prachu. Montáž přístrojové krabice Přístrojová krabice se upevní nálitku dně. Montáž pomocí hřebíkovačky Montáž kanálů pro ukládání vedení lze rychle a efektivně provést pomocí hřebíkovačky Spit. . Současně se této konstrukce spolehlivě zabrání poško- zení kabelů hřebíky. Řezání minikanálu Pomocí nůžek OBO pro kanál WDK lze rea- lizovat přesné, rovné odstřižení.Pomůckyproprojektování–kanálpro ukládánívedeníWDK 20 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Pomůcka pro montáž systém kanálů pro ukládání vedení WDK Montáž minikanálu Odstraňte ochrannou fólii. Nůžky lze pou- žít velikosti kanálu mm. účelem vložení kabelů lze přesunout o stupňů směrem vpřed. Ranžírovací kanál RK Ranžírovací kanál kryje kabely vedení zave- dené rozvaděčů elektroměrových skříní. Slouží stabilizaci kanálů WDK zachycení kabelů kanálu. Hřebíkovou lištu lze samo- zřejmě využít také jako přepážku umožňující uložení vedení různou úrovní napětí. Montáž rozpěrky vrchního dílu Spona vrchního dílu zaklapne okraje víka. Kanál WDK hřebíkovou lištou Díky hřebíkové liště lze kanál WDK namontovat snadno pomocí ocelových hřebíků. Kanál WDK pro dílnu Kanály pro ukládání vedení WDK hloubkou 60 lze pomocí přístrojových krabic využít také jako kanály pro vestavbu přístrojů