LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 90 z 484Poznámky redaktora
Díky souhře kanálů rámečků můžete vytvořit systém, němž je vše dokonale sladěno.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 90 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Princip systému Modul 45® Jeden pro všechno. Spínače, zásuvky a datová technika zcela jednodu- še zaklapnou. Řada Modul 45 univerzálně použitelná: v kanálech pro vestavbu přístrojů, v podlahových systémech, systé- mech instalačních sloupů pod omítkou prostoru dutých stěn. Montáž přístrojů ještě nikdy nebyla tak rychlá a jednoduchá. S řadou Modul firmy OBO vždy naleznete funkční esteticky přesvědčivé řešení. Navíc jej dokážete kdykoli pomocí něko- lika málo úkonů přizpůsobit novým podmínkám. Nová jednoduchost Každá budova potřebuje oblasti elektroinstalací individuální řešení. Pomocí adaptérů krabic pro in- stalační přístroje lze instalační pří- stroje řady Modul používat v systémech LFS vrchním dílem 80. Přehled předností řady Modul 45: • Modulární konstrukce • Jednoduché rychlé projek- tování • Snadná montáž • Vysoká efektivita díky úspoře času nákladů • Rozmanité možnosti využití • Úspora prostoru • Možnost snadné výměny • Možnost flexibilního přizpůso- bení • Atraktivní design