LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 91 z 484Poznámky redaktora
Snížit můžete i náklady skladování logistiku: potřebujete méně různých systémů od různých výrobců. Díky jednotným montážním rozměrům, bohaté na- bídce komponent příslušenství můžete tento systém využít ve všemožných aplikacích. . Úspora času díky technologii plug play V podobě nového zásuvkového systému Modul 45connect nabízí firma OBO časově nejúspornější, nejjednodušší nejbezpečnější způsob elektroinstalace. Systém Modul zjednodušuje in- stalaci, čímž zkracuje dobu montá- že. Naklapávací technika pak zajišťuje rychlou in- stalaci snadné provádění doda- tečných změn. Čas levný Systém Modul zrychluje, tedy také zlevňuje práci každé fázi projektu. čas? Rychlý cenově výhodný způsob instalace. Adaptér pro zásuvný systém GST18i, jenž se jednoduše naklapne zá- suvku, umožňuje rychlé připojení a rozvod napájení pomocí prodlu- žovacích vedení VL. Odpadá nutnost časově náročných pra- covních kroků při připojování zásu- vek, jako odizolování kabelů, při- pojování vedení montáž odleh- čení tahu. Tím se zrychluje projektování, což roz- hodující konkurenční výhoda, je-li třeba rychle jednat. Princip, který vyplatí Doba instalace montáže dnes patří společně funkčností a designem podstatným kvalita- tivním charakteristikám výrobku.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 91OBOLFS Jaký účinek systém Modul 45® na náklady, resp. porovnání běžnými způso- by instalace nabízí nižší náročnost montáže, demontáže výměny pří- strojů. Rozhodující přednost: spína- če, zásuvky ostatní prvky do systémového prostředí jednoduše zaklapnou hned hotova doko- nalá, tvarově krásná praktická in- stalace