LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 180 z 484Poznámky redaktora
000 kus Bal. PPO Polyfenylenoxid €/ks Díl svislý, redukce, možnost dodatečné instalace 220 žlutá 220 Typ LD 220100HCC Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. 1 Křížení pro vytvoření všesměrových vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu LD systémové velikosti 220100. výr. PPO Polyfenylenoxid €/ks Koncový díl pro ohebnou trubku 220100 Kanál pro ukládání vedení 220100 . 2 Uzavřený koncový díl vytvoření zakončení kanálech pro ukládání vedení systémové velikosti 220100.000 kus Bal. 6149 6 kg/100 ks Hmotnost 11. 1 Díl pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy odboček vedení kanálech pro ukládání vedení typu systémovou velikostí 220100. 6149 8 kg/100 ks Hmotnost 96. výr. výr. 1 Křížení pro vytvoření vodorovných bodů křížení kanálů pro ukládání vedení typu redukcí ze systémové velikosti 220100 100100. výr. 1 Koncový díl vytvoření výstupu pro dvě kulaté ohebné trubky typu FH88-2. výr.500 kus Bal. výr. 6149 2 kg/100 ks Hmotnost 110. Díl lze vedeními obsadit i dodatečně, jejich prostým vložením. PPO Polyfenylenoxid €/ks Křížení redukcí 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100EC Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. 1 Díl pro vytvoření svislých změn směru vedení trasy odboček vedení kanálech pro ukládání vedení typu systémovou velikostí 220100. PPO Polyfenylenoxid €/ks Díl svislý, redukce 220 100 žlutá 220 Typ LD 220100VTR Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č.500 kus Bal. 6149 2 kg/100 ks Hmotnost 93.800 kus Bal. 6149 4 kg/100 ks Hmotnost 78. PPO Polyfenylenoxid €/ks Koncový díl uzavřený 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220-2-88EA Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č.000 kus Bal. 6149 2 kg/100 ks Hmotnost 11. PPO Polyfenylenoxid €/ks Křížení 220100 220 100 žlutá 220 100 Typ LD 220100HCRC Systémová velikost Barva Rozměr b Rozměr c mm mm Č.180 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálproukládánívedeníLD–systémyprodatová centra V objednávkách uvádějte čísla výrobků 220 100 žlutá 220 Typ LD 220100VTC Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č