LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 181 z 484Poznámky redaktora
výr.000 m Bal.000 kus Bal. 6149 9 kg/100 ks Hmotnost 7. 6149 5 kg/100 ks Hmotnost 110. 6149 3 kg/100 m Hmotnost 430. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk klesající, 45° 50050 300 žlutá Typ LD 300100VBF45C Systémová velikost Barva výr.000 kus Bal. PPO Polyfenylenoxid €/m Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený bez vrchního dílu 300 žlutá 300 Typ LD C300100 Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. výr. 1 Svislý 45° oblouk, klesající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD systémové velikosti 50050.181OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálproukládánívedeníLD–systémyprodatová centra 300 žlutá 2,000 300 Typ LD 300100CCY Systémová velikost Barva Délka Rozměr a mm mm Č. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk klesající, 45° 300100 Kanál pro ukládání vedení 300300 . výr. 1 Oblouk 90° vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu v systémové velikosti 300100. výr. PPO Polyfenylenoxid €/ks Oblouk 90° 300100 50 žlutá Typ LD 50050VBF45C Systémová velikost Barva výr. 6149 5 kg/100 ks Hmotnost 45. 6149 3 kg/100 ks Hmotnost 36. 6149 5 kg/100 ks Hmotnost 2. 2 Spojka pro spojení spodních dílů kanálu systémové velikosti 300100.000 m Bal. PPO Polyfenylenoxid €/m Kanál pro ukládání vedení 300100 uzavřený vrchním dílem 300 žlutá 2,000 300 Typ LD 300100CY Systémová velikost Barva Délka Rozměr a mm mm Č. 8 Kanál pro ukládání vedení systémovou velikostí 300100 bezhalogenového PPO instalaci datových vedení optických vláken, uzavřený, bez děrování dna bez bočního děrování, otevřené provedení bez vrchního dílu. výr.600 kus Bal.500 kus Bal. PPO Polyfenylenoxid €/ks Oblouk 45° 300100 300 žlutá 300 Typ LD 300100HB90C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. PPO Polyfenylenoxid €/ks Spojka 300100 300 žlutá 300 Typ LD 300100HB45C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č.000 kus Bal. Potřeba pouze jedna spojka každém styčném místě. 6149 9 kg/100 m Hmotnost 590. 1 Oblouk 45° vodorovné změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu v systémové velikosti 300100. 8 Kanál pro ukládání vedení systémovou velikostí 300100 bezhalogenového PPO instalaci datových vedení optických vláken, uzavřený, bez děrování dna bez bočního děrování, s vrchním dílem. 1 Svislý 45° oblouk, klesající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD systémové velikosti 300100