LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 400 z 484Poznámky redaktora
výr. 6288 1 kg/100 ks Hmotnost 11. 2 Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem.641 kus Bal. výr. 6288 4 kg/100 ks Hmotnost 0. 1 Čelně zajišťovaná jednoduchá přístrojová krabice pro systém Modul 45, výklopným v případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení průměru mm. PA Polyamid Přístrojová krabice, dvojitá, Modul 45 140 7651 140 7651Typ 71GD9-2 Č. PA Polyamid Přístrojová krabice, jednoduchá, Modul 45 5171 76 5171 76 Typ 71GD13 Č.600 kus Bal. 6288 9 kg/100 ks Hmotnost 5.600 kus Bal. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 5. PA Polyamid €/ks Přístrojová krabice, dvojitá Typ 71GD8-2 Č.900 kus Bal. 10 Kovové díly jsou případě poruchy pod napětím. Rozsah upnutí: 1,5–4 mm² St Ocel galvanicky zinkováno €/ks Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče Příslušenství instalačních sloupů podlahu . výr. 1 Čelně zajišťovaná trojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení průměru mm.000 kus Bal. 6288 3 kg/100 ks Hmotnost 5. Úhlová svorka ochranného vodiče začlenění ocelových hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů instalačních sloupů ochranných opatření. 1 Čelně zajišťovaná dvojitá přístrojová krabice pro systém Modul 45, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení průměru mm. 6288 9 kg/100 ks Hmotnost 11.000 kus Bal.400 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 SystémyinstalačníchsloupůISS V objednávkách uvádějte čísla výrobků ocelově šedá Typ 71GD6 Barva výr. výr. 5 Vodorovná upevňovací rozteč mm. PA Polyamid Přístrojová krabice, trojitá, Modul 45 76 160 5176 160 51 Typ 8AWR Č. Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení o průměru mm. PA Polyamid €/ks Přístrojová krabice, jednoduchá ocelově šedá Typ 71GD7 Barva výr. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním