LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 330 z 484Poznámky redaktora
L<1000 mm: ks L=1000 2000 mm: ks L>2000 mm: ks Zaklapávací spona pro mechanické elektrické spojení vrchních spodních dílů kanálu. 50 Svěrná oblast kabelů mm Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD.000 m Bal.500 27.000 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, hladký, systémový otvor mm 76,576,5 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTKRW GK-OTKCW GK-OTKLGR Barva Délka mm Č.000 m Bal.500 27. 2 Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem. €/ks Zaklapávací spona čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTGRW GK-OTGCW GK-OTGLGR Barva Délka mm Č. výr.. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 m Hmotnost 65. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0. výr..000 27. St Ocel €/m Vrchní díl kanálu ocelového plechu, systémový otvor mm 76,5 12 76,5 12 Typ RKV3V Č. 16 16 16 Vrchní díl kanálu drážkovaný, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm. PA Polyamid €/ks Odlehčení tahu čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GS-OTRW GS-OTCW GS-OTLGR Barva Délka mm Č. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, rýhovaný, systémový otvor mm Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál . výr. výr. 20 U krycích přířezů třeba zohlednit následující minimální počty. 71GD. 16 16 16 Vrchní díl kanálu hladký, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm.. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0.330 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků ocelově šedá Typ 71GD7 Barva výr. PA Polyamid €/ks Přístrojová krabice, dvojitá Typ 7ZE Č. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27..000 27. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27. 2 2 2 Vrchní díl ocelového plechu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6288 1 kg/100 ks Hmotnost 11. Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid ISS.650 kus Bal.000 65. . výr.500 m Bal.120 kus Bal.000 65