LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 330 z 484Poznámky redaktora
16 16 16 Vrchní díl kanálu drážkovaný, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm. PA Polyamid €/ks Přístrojová krabice, dvojitá Typ 7ZE Č. 50 Svěrná oblast kabelů mm Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD. výr.000 m Bal. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, rýhovaný, systémový otvor mm Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál . PA Polyamid €/ks Odlehčení tahu čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GS-OTRW GS-OTCW GS-OTLGR Barva Délka mm Č.650 kus Bal. Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid ISS. €/ks Zaklapávací spona čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTGRW GK-OTGCW GK-OTGLGR Barva Délka mm Č. 16 16 16 Vrchní díl kanálu hladký, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm.500 27. . výr.000 kus Bal. výr.000 27. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0.500 m Bal. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0..000 m Bal. 2 2 2 Vrchní díl ocelového plechu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 m Hmotnost 65. výr.000 27. 2 Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem.. 71GD. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, hladký, systémový otvor mm 76,576,5 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTKRW GK-OTKCW GK-OTKLGR Barva Délka mm Č.. 20 U krycích přířezů třeba zohlednit následující minimální počty.000 65..500 27. St Ocel €/m Vrchní díl kanálu ocelového plechu, systémový otvor mm 76,5 12 76,5 12 Typ RKV3V Č.000 65. L<1000 mm: ks L=1000 2000 mm: ks L>2000 mm: ks Zaklapávací spona pro mechanické elektrické spojení vrchních spodních dílů kanálu. výr.120 kus Bal.330 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků ocelově šedá Typ 71GD7 Barva výr. 6288 1 kg/100 ks Hmotnost 11