LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 484Poznámky redaktora
Kanály PVC PC/ABS: • Ruční pila jemnými zuby (pilka železo) • Děrovka pilovým listem na ocel nebo plast jemnými zu- by • Kotoučová pila pilovým lis- tem plast, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot- /min./min. . Roztažnost materiálů PVC, ocel hliník lze určit pomocí níže uvedeného vzorce. KV/mm podle DIN 481 Povrchový odpor min.Pomůckypro projektování– všeobecné 10 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Zpracování materiálu správným nástrojem Různé materiály vyžadují různé zpracování.   Hořlavost Stupeň V-0 podle 94 Podrobné údaje naleznete kapitole „Odolnost tvrzeného PVC proti chemikáliím“ části „Další informace“. Kanály ocelového plechu hli- níku: • Pásová pila pilovým listem na tvrdé kovy • Kotoučová pila pilovým lis- tem tvrdé kovy, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec a 2800 ot. Dříve používané nastřelovací pistole tímto způso- bem proměnily moderní automa- tické hřebíkovačky. Těmito přístroji lze mimo- řádně efektivně zpracovávat mnoho výrobků značky OBO. kapovací pily. • Úhlová bruska kotoučem na řezání kovu Součinitel tepelné roztažnosti: • Ocel: 10-6 /1 K • Hliník: 23,1 10-6 /1 K • Tvrzené PVC: 10-6 /1 K Zohlednění délkové roztažnosti materiálů Různé materiály mají různou dél- kovou roztažnost, kterou třeba zohlednit. podle DIN 455 Odolnost proti elektrickému průrazu min. Firma Spit na- bízí této oblasti přístroje nejvyšší kvality, dokonale koncipované pro elektroinstalační průmysl na- příklad podobě modelu Pulsa 700E. Jako velmi užitečné se při pokládce kanálů pro vestavbu přístrojů ukázaly tzv. Tyto pily umožňují přesné řezání. N/mm² podle DIN 455 Prodloužení při přetržení min. Tuto skutečnost prokázaly zkoušky montáže kanálů pro ukládání ve- dení vestavbu přístrojů, které jsme přístroji Spit provedli. 1010 ohmů podle DIN 455 Tvarová tepelná odolnost min. podle DIN 400/B Teplotní odolnost při používání max. Vlastnosti použitého tvrzeného PVC Vlastnost Hodnota DIN Označení materiálu PVC-U-E-D-08-04-28 podle DIN 7748 Pevnost tahu min. ΔL ΔT L délka metrech α součinitel tepelné roztažnosti ΔT změna teploty Příklady Při teplotním rozdílu výši 20 °C standardní délka 2000 mm mění takto: • tvrzeného PVC 2,84 mm • oceli 0,56 mm • hliníku 0,924 mm Dokonalá souhra pro efektivnější práci Umožnit rychlejší lepší průběh montáže tomto cíli pracujeme stejně intenzivně jako výrobci elek- trických přístrojů