LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 300 z 484Poznámky redaktora
6277 5 kg/100 m Hmotnost 74.800 kus Bal. výr. Kontaktní šroub dotáhněte nejméně 1,2 Nm nebo zajistěte kontakt dodatečným mechanickým zpracováním. Koncový díl kanálům pro vestavbu přístrojů GS. 1 Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. 1 Přepážka k rozdělení kanálů při ukládání vedení s různými úrovněmi napětí. 6277 0 kg/100 m Hmotnost 58. St Ocel €/ks Koncový díl, hloubka kanálu mm 2,000 70 Typ GS-TW70 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 13. PA Polyamid €/ks Kanálová spona Typ 8AWR Č. 20 Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GA. výr. Úhlová svorka ochranného vodiče začlenění ocelových hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů instalačních sloupů ochranných opatření. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0. 10 Kovové díly jsou případě poruchy pod napětím. 6288 4 kg/100 ks Hmotnost 0. St Ocel €/m Přepážka ocelového plechu, hloubka kanálu mm 11 14 53 11 14 53 2,000 90 Typ GS-TW90 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č. St Ocel €/m Přepážka ocelového plechu, hloubka kanálu mm Typ KL80A Č.800 10. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 10.800 13.400 m Bal.800 10. Rozsah upnutí: 1,5–4 mm² St Ocel galvanicky zinkováno €/ks Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče Výška kanálu 130 mm, asymetrický .680 kus Bal.800 kus Bal. výr. výr.641 kus Bal.800 13.650 m Bal. 1 1 1 Součástí dodávky jsou spojky.300 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-E70130RW GS-E70130CW GS-E70130LGR Barva výr. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt. St Ocel €/ks Koncový díl, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-E90130RW GS-E90130CW GS-E90130LGR Barva výr. Montáží vznikne vynucený vzájemný kontakt. Koncový díl kanálům pro vestavbu přístrojů GS. 1 1 1 Součástí dodávky jsou spojky