LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 80 z 484Poznámky redaktora
Připojení přístrojového sloupu nad podhledem Přístrojový sloup připojí nad podhledem k uloženým vedením. Instalace přístrojového sloupu Přístrojový sloup ISS zasune skrze stropní desku upne mezi podlahu strop. Sloup ISS pryžové podložce Přístrojový sloup ISS nainstaluje zajistí po- mocí upínacího zařízení. Určení stanoviště přístrojového sloupu Nejprve třeba stanovit umístění přístrojového sloupu ISS. Instalace přístrojového sloupu Upnutí provede tak, teleskop in- stalačního sloupu ISS vysune stropu nebo k podlaze upne pomocí klasického stranového klíče. . Montáž upínacího zařízení Odstraňte víko instalačního sloupu a našroubujte upínací zařízení. Vyřezání stropní desky Připraví stropní deska pro průchod pří- strojového sloupu ISS. případě kluzkých podkladů použije pryžová podložka. Montáž podlahového přístrojového sloupu U těchto přístrojových sloupů ISS provádí upevnění do podlahy. lze provést pomocí od- bočné krabice nebo kabely zavedou přímo do přístrojového sloupu. Napojení sloupů provádí nad pod- hledem. Oblast použití laboratoř V laboratoři se přivádí napájení pracovišť přesně tam, kde potřebné.Pomůckyproprojektování–instalačnísloupyISS 80 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Pomůcka pro montáž systémů instalačních sloupů Oblast použití velkoprostorová kancelář Přístrojové sloupy ISS používají ve velkoprostorových kancelářích pro napájení pracovišť. Oblast použití obchodní dům V prostoru pokladen obchodních domů pou- žívají přístrojové sloupy ISS pro napájení pokla- den. Kabely sloupu ve- dou například podlahovým systémem nebo kabelovými chráničkami