LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 81 z 484Poznámky redaktora
Sloup ISS přišroubovaný podlaze Má-li instalační sloup ISS přišroubovat k podlaze, lze stávající podlahovou desku od- stranit vyměnit větší. . závislosti na typu sloupu lze namontovat jeden nebo dva podstavce.Pomůckyproprojektování–instalačnísloupyISS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 81OBOLFS Upínací zařízení ISS Pevné zakotvení mezi podlahou stropem se provede prostřednictvím šroubu umístěného na upínacím zařízení. Montáž stropní připojovací desky Po dokončení instalace osadí stropní připo- jovací deska. Uzemnění přístrojového sloupu Nepřerušené vyrovnání potenciálů mezi vrch- ním spodním dílem zajištěno automaticky pomocí zaklapávacích spon osazených ve vrchním díle. Přišroubování upínacího zařízení Instalační sloupy ISS upínacím zařízením pro připevnění stropu lze volitelně také přišrou- bovat. Sloup ISS přišroubovaný podlaze Instalační sloup lze nyní pomocí šroubů a hmoždinek připevnit podlaze. Sestává dvou částí, které se do sebe zasouvají. Částečně přilepují pomo- cí lepicí fólie, která nich umístěna, částečně přišroubují. Jakmile instalační sloup ISS kompletně namontován, zašroubuje se kontramatice. Montáž podstavce Má-li instalační sloup ISS podlahu in- stalovat podepřením, musí podstavec upevnit podlahové desky. tímto účelem třeba vyměnit horní desku upínacího zařízení