LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 440 z 484Poznámky redaktora
Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou svislou montáž do systémového prostředí.250 2. Kmitočet: 5–862 MHz Průchozí útlum: dB Útlum odražené vlny: dB Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A €/ks Anténní zásuvka, modul, TV/rádio, samostatná zásuvka čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ ANT-2D RW1 ANT-2D SWGR1 ANT-2D AL1 Barva výr. 1 1 1 Multimediální nosič pro konektor XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, bez konektoru. 10 10 10 Samostatná zásuvka pro anténní i satelitní zařízení kabelovou televizi přípojkou pro a rádio. 6117 6 6117 7 6117 0 kg/100 ks Hmotnost 2.100 8.5 Barva výr.250 2.440 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Systémyinstalačníchpřístrojů V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTG-X3M RW1 MTG-X3M SWGR1 MTG-X3M AL1 Barva výr. 0,055 dB €/ks Anténní zásuvka, 1/2 modul, SAT čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ ANT-2E RW1 ANT-2E SWGR1 ANT-2E AL1 Barva výr.100 8. 6105 4 6105 7 6105 0 kg/100 ks Hmotnost 0. PC Polykarbonát Přípojka XLR, modul, rovný vývod, 3pólová zástrčka s pájecím přívodem 459459 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTG-X RW1 MTG-X SWGR1 MTG-X AL1 Barva výr.100 8. 6117 7 6117 9 6117 1 kg/100 ks Hmotnost 8. Kmitočet: 5–862 MHz Útlum propustném pásmu: dB Průchozí útlum: dB Třída ochrany před elektromagnetickým rušením A €/ks Anténní zásuvka, modul, TV/rádio, průchozí zásuvka Řešení pro připojení multimédií Modul 45® .000 kus Bal.000 3.5 ANT-1S SWGR0.100 kus Bal. 6117 1 6117 3 6117 5 kg/100 ks Hmotnost 8.600 0.5 ANT-1S AL0. 1 1 1 Multimediální nosič zástrčkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, konektor XLR 3pólový pájecím přívodem.100 kus Bal. 1 1 1 Samostatná zásuvka pro anténní i satelitní zařízení kabelovou televizi přípojkou pro SAT. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž systémového prostředí.250 kus Bal.100 8.600 kus Bal. PC Polykarbonát Multimediální nosič pro konektor XLR, modul, rovný vývod 945945 čistě bílá hliníkový lak černošedý Typ ANT-1S RW0. Kmitočtový rozsah: do GHz Útlum propustném pásmu: max. 10 10 10 Průchozí zásuvka pro terestrická satelitní zařízení kabelovou televizi přípojkou pro a rádio. 6105 2 6105 5 6105 8 kg/100 ks Hmotnost 3.000 3.600 0