LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 140 z 484Poznámky redaktora
500 12. 20 20 20 20 Koncové díly zatlačí kanál přidrží působením pružných výstupků. Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.200 kus Bal.500 8.600 81. výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt vnějšího rohu čistě bílá 190 65 krémová bílá 190 65 světle šedá 190 65 kamenná šedá 190 65 Typ WDK HK60060RW WDK HK60060CW WDK HK60060LGR WDK HK60060GR Barva Rozměr a Rozměr b mm mm Č. Kryt vnitřního rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.400 kus Bal. Vrchní spodní díl kanálu děrováním dna.500 kus Bal. Kryt plochého rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK. 6193 5 6162 0 6183 8 6022 9 kg/100 ks Hmotnost 1. Kryt dílu křížení pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.140 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Systémyplastových kanálůproukládání vedeníWDK V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 kamenná šedá 2,000 Typ WDK60060RW WDK60060CW WDK60060LGR WDK60060GR Barva Délka mm Č. výr.200 11.200 12. 2 2 2 2 Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.600 m Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt vnitřního rohu čistě bílá 100 krémová bílá 100 světle šedá 100 kamenná šedá 100 Typ WDK HA60060RW WDK HA60060CW WDK HA60060LGR WDK HA60060GR Barva Rozměr a mm Č.500 8. 32 32 32 32 Včetně vrchních spon.600 81. 6192 9 6160 5 6182 3 6022 3 kg/100 ks Hmotnost 12.200 11. PVC Polyvinylchlorid €/ks Koncový díl Hloubka kanálu mm, výška kanálu mm . PVC Polyvinylchlorid €/ks Tvarovka křížení čistě bílá 101 krémová bílá 101 světle šedá 101 kamenná šedá 101 Typ WDK HF60060RW WDK HF60060CW WDK HF60060LGR WDK HF60060GR Barva Rozměr a mm Č.500 kus Bal.500 12. 6192 0 6162 7 6183 8 6023 3 kg/100 ks Hmotnost 12. výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Tvarovka plochého rohu čistě bílá 60 krémová bílá 60 světle šedá 60 kamenná šedá 60 Typ WDK HE60060RW WDK HE60060CW WDK HE60060LGR WDK HE60060GR Barva Rozměr a Rozměr b mm mm Č. 6191 3 6021 8 6027 5 6025 8 kg/100 m Hmotnost 81.500 1.500 1.500 12.400 8. 2 2 2 2 Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly. 6192 2 6161 2 6183 9 6022 8 kg/100 ks Hmotnost 8. výr.200 12. PVC Polyvinylchlorid €/m Kanál, typ WDK 60060 60 60 60 60 čistě bílá 130 krémová bílá 130 světle šedá 130 kamenná šedá 130 Typ WDK HI60060RW WDK HI60060CW WDK HI60060LGR WDK HI60060GR Barva Rozměr a mm Č. 6192 7 6160 1 6182 4 6022 3 kg/100 ks Hmotnost 11.200 12. 2 2 2 2 Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly.200 11. výr.600 81. výr. 2 2 2 2 Tvarové díly jsou všeobecně konstruovány jako krycí tvarové díly. Kryt vnějšího rohu pro změnu směru vedení tras kanálů WDK.500 1.200 kus Bal