LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 360 z 484Poznámky redaktora
výr. 6279 3 6279 0 kg/100 ks Hmotnost 177. 6279 3 6279 0 kg/100 ks Hmotnost 237.400 177. Díl zhotovení odbočky hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid GA.400 kus Bal. St Ocel €/m Přepážka, hloubka kanálu 8,4 51 8,4 8,4 51 8,4 2,000 90 Typ GA-TW90 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č.300 m Bal. 6279 1 kg/100 m Hmotnost 51. 6279 4 kg/100 m Hmotnost 67.800 18.360 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80–hliníkovésystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků — eloxováno čistě bílá — Typ GA-DI90210EL GA-DI90210RW Barva Povrch výr. PA Polyamid €/ks Kanálová spona Hloubka kanálu mm, výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál . 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0. Vnitřní roh pro změnu směru vedení trasy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA. Alu hliník eloxováno €/ks Vnitřní roh, hloubka kanálu mm — eloxováno 45 čistě bílá 45 Typ GA-DT90210EL GA-DT90210RW Barva Povrch Rozměr a mm Č. výr. 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. Alu hliník eloxováno €/ks Díl hloubka kanálu mm — eloxováno čistě bílá — Typ GA-E90210EL GA-E90210RW Barva Povrch výr. 1 1 Koncový díl čistému zakončení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GA. Alu hliník eloxováno €/ks Koncový díl, hloubka kanálu mm 2,000 70 Typ GA-TW70 Délka Vhodné pro hloubku kanálu mm Č.680 kus Bal. 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.500 m Bal.200 237. výr. 6279 3 6279 0 kg/100 ks Hmotnost 18. 2 Přepážka pro rozdělení kanálů při ukládání vedení různými úrovněmi napětí, pro hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů Rapid GA. 20 Kanálová spona pro spolehlivé přidržení kabelů upevnění přepážky systémech kanálů pro vestavbu přístrojů GK, GA.800 kus Bal.200 kus Bal. 2 Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid instalačních sloupů ISS při instalaci vedení různými úrovněmi napětí. St Ocel €/m Přepážka, hloubka kanálu 8,470 8,4 8,470 8,4 Typ KL80A Č. výr