LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 11 z 484Poznámky redaktora
V důsledku stále rostoucího význa- mu uceleného pohledu koncep- ci požární ochrany budovách nelze opomenout využívání bez- halogenových plastů. V elektroinstalační technice v rozhodující míře dotýká zejména kabelů, vedení, úložných systémů a přístrojů. Nejběžnější látky snižují- cí hořlavost jsou založeny na halogenových sloučeninách. Jako ekolo- gická alternativa klasickým plastům přichází úvahu pouze bezhalogenový materiál neobsahu- jící fluor, chlor brom. V oblasti nástěnných stropních kanálů pro ukládání vedení WDK a mezi propojovacími kanály pro výrobu skříňových rozvaděčů naleznete pro  intenzivně rostoucí trh  bezhalogenových provedení všechny běžné rozměry dílů. Nepostrada- telnost plastu zvyšují výborné izo- lační vlastnosti snadné zpra- cování.Pomůckypro projektování– všeobecné 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 11OBOLFS Bezhalogenové kanály PC/ABS Bezhalogenový materiál proti je- dovatým spalinám případě požáru.  . Normy a legislativa stále častěji požadují využívat bezhalogenové materiály. snižování hořlavosti plastů používají látky snižující hořlavost. Použí- vání halogenových sloučenin je však vhodné vyloučit, neboť bez- halogenové materiály produkují v případě požáru podstatně menší množství jedovatých spalin. přibližně 400 tisíci tun plastu, každoročně vyprodukovanými jen Německu, je asi různých druhů plastu druhým nejrozšířenějším materiá- lem elektroinstalačním průmyslu – hned kovech. společnosti OBO hraje požární ochrana velkou roli