LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 331 z 484Poznámky redaktora
6279 8 6279 9 6279 0 kg/100 ks Hmotnost 7. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 394.400 21. výr.700 kus Bal.000 kus Bal. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály.700 6. 1 1 1 St Ocel €/ks Vrchní díl vnějšího rohu ocelového plechu, systémový otvor 80 mm Výška kanálu 210 mm, dvojitý kanál .500 7.700 20.400 kus Bal. 1 1 1 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA. St Ocel €/ks Vnější roh, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DA90210RW GS-DA90210CW GS-DA90210LGR Barva výr. výr.500 7. 6273 0 6273 1 6273 2 kg/100 ks Hmotnost 20.500 kus Bal.700 20. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnějšího rohu variabilní, hloubka kanálu mm 219 149 73 139 130,5 219 149 73 139 130,5 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DA70210RW GS-DA70210CW GS-DA70210LGR Barva výr.331OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu čistě bílá — krémová bílá — světle šedá — Typ G-SVS70210RW G-SVS70210CW G-SVS70210LGR Barva Rozměr a Rozměr h mm mm Č. 1 1 1 Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí. St Ocel €/ks Kryt spojů, hloubka kanálu mm 213 91 30 213 91 30 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-AH70210RW GK-AH70210CW GK-AH70210LGR Barva Délka mm Č. Vnější roh vhodný pro přímou montáž stěnu. 1 1 1 Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí.400 21. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 ks Hmotnost 21.000 kus Bal.700 kus Bal. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 336. St Ocel €/ks Kryt spojů, hloubka kanálu mm 30 213 71 30 213 71 čistě bílá — krémová bílá — světle šedá — Typ G-SVS90210RW G-SVS90210CW G-SVS90210LGR Barva Rozměr a Rozměr h mm mm Č.000 336. Vnější roh vhodný pro přímou montáž stěnu. výr.700 6.000 336.000 394.000 394. St Ocel €/ks Vnější roh, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-OTARW GS-OTACW GS-OTALGR Barva výr. 6279 2 6279 3 6279 4 kg/100 ks Hmotnost 6