LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 179 z 484Poznámky redaktora
PPO Polyfenylenoxid €/ks Díl vodorovný 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220TDO Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. 6149 4 kg/100 ks Hmotnost 24. 1 Díl jako jednoduchý boční výstup pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy / odboček vedení kanálech pro ukládání vedení typu systémovou velikostí 220100.600 kus Bal.000 kus Bal. PPO Polyfenylenoxid €/ks Díl výstup, vodorovný 220100 Kanál pro ukládání vedení 220100 . výr. 6149 3 kg/100 ks Hmotnost 56.179OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálproukládánívedeníLD–systémyprodatová centra 220 žlutá Typ LD 220100VBF45C Systémová velikost Barva výr. výr. 6149 8 kg/100 ks Hmotnost 93. 6149 7 kg/100 ks Hmotnost 29. 1 Svislý 90° oblouk, stoupající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu systémové velikosti 220100. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk stoupající, 45° 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100VBR90C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. 1 Díl pro vytvoření vodorovných změn směru vedení trasy odboček vedení kanálech pro ukládání vedení typu systémovou velikostí 220100. 1 Svislý 45° oblouk, klesající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD systémové velikosti 220100. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk stoupající, 30° 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100VBR45C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. 6149 5 kg/100 ks Hmotnost 25. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk klesající, 45° 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100VBF90C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č.000 kus Bal.200 kus Bal.000 kus Bal. výr. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk stoupající, 90° 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100HTC Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. PPO Polyfenylenoxid €/ks Svislý oblouk klesající, 90° 220100 220 žlutá 220 Typ LD 220100VBR30C Systémová velikost Barva Rozměr b mm Č. výr. výr. 6149 6 kg/100 ks Hmotnost 25. výr. 6149 9 kg/100 ks Hmotnost 55. Výstup podobě dílu lze namontovat každou bočnici výšce 100 mm.000 kus Bal.000 kus Bal. 1 Svislý 30° oblouk, stoupající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu systémové velikosti 220100. 1 Svislý 90° oblouk, klesající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu LD systémové velikosti 220100. 1 Svislý 45° oblouk, stoupající, svislé změně směru vedení trasy kanálu pro ukládání vedení typu systémové velikosti 220100