LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 21 z 484Poznámky redaktora
RK, řezání vrchního dílu Pomocí rámové pilky běžně dostupné ob- chodní síti přiřezávají vrchní díly pří- slušnou délku. RK, montáž koncových dílů Koncové díly příchytek upevňují za- klapnutím. Jsou součástí dodávky koncových dílů.Pomůckyproprojektování–kanálpro ukládánívedeníWDK 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 21OBOLFS RK, montáž příchytek Příchytky (příchytka OBO Quick Pg16) mon- tují napravo nalevo nad rozvaděč pomocí na- tloukacích hmoždinek. . RK, montáž čelního krytu Nasaďte čelní kryt sponu vrchního dílu. RK, hotová montáž Ranžírovací kanál umožňuje čisté uložení, i když třeba zakrýt mnoho kabelů vedení. RK, montáž vrchního dílu Vrchní díl jednoduše zaklapněte koncových dílů