LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 249 z 484Poznámky redaktora
PVC Polyvinylchlorid €/ks Díl klesající čistě bílá Typ GEK-KK53100 Barva výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vnější roh čistě bílá Typ GEK-KTS53100 Barva výr.200 kus Bal. 6116 7 kg/100 ks Hmotnost 11. 2 Díl stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt vnějšího rohu čistě bílá Typ GEK-KAS53100 Barva výr. 6116 0 kg/100 ks Hmotnost 11.300 kus Bal.800 kus Bal. 6116 2 kg/100 ks Hmotnost 2. Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GEK-K/GEK-A.200 kus Bal.100 kus Bal. 2 Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. PVC Polyvinylchlorid €/ks Díl stoupající čistě bílá Typ GEK-KTF53100 Barva výr. 6116 5 kg/100 ks Hmotnost 10. Tvarové díly lze variabilně nastavovat rozsahu 70–130 stupňů. 2 Díl klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 1 Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 6116 3 kg/100 ks Hmotnost 2.249OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid45–plastovésystémy čistě bílá Typ GEK-KA53100 Barva výr.070 kus Bal. 6 Koncové díly nasazují nálitek dně. Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GEK-K/GEK-A. 6116 2 kg/100 ks Hmotnost 29. 6116 4 kg/100 ks Hmotnost 16. PVC Polyvinylchlorid €/ks Koncový díl levý čistě bílá Typ GEK-KER53100 Barva výr.800 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Koncový díl pravý Hloubka kanálu mm, výška kanálu 100 mm . 2 Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 6 Koncové díly nasazují nálitek dně. PVC Polyvinylchlorid €/ks Křížení čistě bílá Typ GEK-KEL53100 Barva výr