LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 51 z 484Poznámky redaktora
)Y 0,6 d mm 104 66   Činitel plnění: 0,5 dispozici kapacitní rezerva %   GEK-K 53160 GEK-A 53160 bez vestavby přístrojů s vestavbou přístrojů 6480 mm² 3696 mm² NYM 3 1,5 mm d 10,5 mm 36 20 NYM 5 1,5 mm d mm 28 15 Sdělovací vedení J-Y(zástr.)Y 0,6 d mm 156 96   Činitel plnění: 0,5 dispozici kapacitní rezerva %   . Hloubka kanálu 53  a kompaktní tvar instalačních pří- strojů EGS umožňují vedení uklá- dat nejen nad pod spínače zá- suvky, ale také ně. následují- cích tabulkách uvádíme doporu- čené objemy náplně (50% naplně- ní) pro prázdné osazené kanály Rapid při použití běžných typů kabelů. Vzorec pro výpočet obsazení kanálu vedením K výpočtu doporučeného obsazení kanálu vedením potřebujete násle- dující údaje: • Průřez kanálu: mm) • Reálná potřeba místa: (2r)2 • Max.Pomůckyproprojektování–kanálprovestavbupřístrojůRapid45 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 51OBOLFS Využitelný průřez počet vedení Mnoho místa pro velký počet ve- dení Jak jednoduchý, tak dvojitý kanál jsou velice prostorné nabízejí dostatek prostoru pro uložení ve- dení. činitel plnění (doporu- čený): 0,5 S těmito údaji vypočtete užitečný průřez pro obsazení vedením tak- to: Užitečný průřez pro obsazení ve- dením (průřez kanálu (2r)2 ) · 0,5 GEK-K 53100 GEK-A 53100 bez vestavby přístrojů s vestavbou přístrojů Průřez kanálu 4080 mm² 2596 mm² NYM 3 1,5 mm d 10,5 mm 23 15 NYM 5 1,5 mm d mm 18 11 Sdělovací vedení J-Y(zástr